nor2 banner nor3 banner 1 2

Werkwijze | De Vervos-manier van werken

 

De Vervos-manier van werken is een gefaseerde aanpak. Dit voorkomt onnodige kosten en garandeert de beste oplossing tegen de laagste kosten. Er zijn 6 stappen te onderscheiden in onze werkwijze:

 

1. Advies en vooronderzoek

Vervos onderzoekt de verbetermogelijkheden in uw productie. Hierbij gebruiken wij de in jaren opgedane ervaringen om snel en doeltreffend te ontdekken waar u een voordeel kunt behalen. In dit stadium speelt de vraag: hoe kan het anders, doeltreffender, eenvoudiger, sneller, goedkoper, beter? De uitdaging is streven naar de kwalitatief beste oplossing tegen de laagste prijs. Het vooronderzoek mondt uit in een globaal investeringsvoorstel. Dit voorstel kunt u afzetten tegen de bereikbare besparingen.

 

2. Haalbaarheidsonderzoek

Het vooronderzoek wordt concreter gemaakt. Specificaties waaraan de speciaal machine moet voldoen worden opgesteld. Detailinformatie wordt ingewonnen bij potentiële toeleveranciers. Eventueel wordt een proefopstelling gebouwd om ideeën te testen en werkingsprincipes te bewijzen. Verschillende technische oplossingen worden met betrekking tot haalbaarheid naast elkaar gezet. Kortom: de prestaties en kosten van een speciaalmachine worden bekend.

 

3. Voorstel

Door het haalbaarheidsonderzoek is er vertrouwen in de technische oplossing en zijn mogelijke alternatieven bekend. In het voorstel worden de specificaties, kosten en doorlooptijd van de speciaalmachine inclusief alternatieven aan de klant gepresenteerd.

 

4. Bouw

Na acceptatie van het voorstel begint de ontwerp en bouwfase. 3D-ontwerpen worden opgesteld, werktekeningen vervaardigd, standaarddelen ingekocht en onderdelen gefabriceerd. Wanneer u komt kijken ziet u uw machine van dag tot dag groeien. Nadat de software is geprogrammeerd kan er worden proefgedraaid. Het liefst doen we dat in onze eigen fabriek met uw producten en onder wakend oog van de verantwoordelijke engineer. Op deze manier kunnen effectief de laatste verfijningen worden aangebracht. Wij betrekken de klant graag in deze fase. Niet alleen om onze trots te tonen maar vooral om te laten zien dat de machine volgens afspraak functioneert.

 

5. Inbedrijfname

In deze fase wordt de machine tot grote modules ontmanteld. Wij bezorgen deze vervolgens bij uw fabriek en bouwen de modules weer samen tot een groot geheel. Omdat proefdraaien al achter de rug is kan de inbedrijfname snel daarop volgen. We zijn in dit stadium nog in de gelegenheid verfijningen aan te brengen wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Aan de klant de eer om op de startknop te drukken.

 

6. Nazorg en service

Een niet onbelangrijk facet is de nazorg. Wij vervaardigen de actuele documentatie en het machinehandboek. Deze zijn van belang als er onverhoopt storing optreedt. Na oplevering staan wij natuurlijk met raad en daad terzijde om uw machine goed te laten functioneren.

 

Lees meer over Vervos

 

 

^ Naar boven